Elinor op zaterdag

Moslims bidden nogal vaak, dat weet ik van mijn buurman die bij nacht en ontij naar buiten piept om op moskee te gaan. Dat is pas toewijding, denk ik dan als ik na drie dagen nog geen brood heb gehaald omdat het motregent. Hij doet dat overigens heel zachtjes, ik word er inmiddels niet meer wakker van. Mijn vriend (uit een familie Nijmeegse Katholieken) werd tijdens de vakantie elk tussenliggend kerkje op weg naar bestemming ingesleurd, mijn eigen ouders waren meer van de kerkhoven. Maar hoe doen moslims dat op vakantie met al hun overgave? Ik heb het opgezocht en het antwoord is verrassend simpel, het mag best allemaal wat korter:


“Het reizigersgebed “En als jullie op de aarde rondtrekken, dan is het voor jullie geen zonde de shalaat te verkorten….” (Qoer-aan An-Nisaa: 101) De islam houdt een praktische manier van leven in. In Zijn Wijsheid beschouwt Allah, de Heilige, de Allerhoogste ook de omstandigheden die voor een moslim moeilijker zijn. Hij heeft de voorschriften in zulke situaties gemakkelijker gemaakt. Onder de mogelijkheden die Allah, de Heilige, de Allerhoogste ons gegeven heeft, valt de toestemming om tijdens een reis de dagelijkse gebeden te combineren en in te korten. “…Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst voor jullie niet het ongemak…” (Qoer-aan Al-Baqarah: 185) Het qashr-gebed (het verkorte gebed) Als een moslim op reis is, bidt hij twee raka’aat fardh voor het Zhoehr-, ‘Ashr- en ‘Isjaa’-gebed. Het Fadjr- en Maghrib-gebed blijven zoals ze zijn. Het is beter (in beloning) om het gebed in te korten. Het geeft een grotere beloning wanneer je op reis het ingekorte gebed bidt. De Boodschapper van Allah (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) zei: “Het is een geschenk van Allah dat Hij jullie heeft gegeven, neem het daarom aan.” (Moeslim) Het combineren van gebeden Iemand die op reis is, kan het Zhoehr-gebed en het ‘Ashr-gebed samenvoegen en hen samen bidden op de tijd van Zhoehr of ‘Ashr. Ook kan hij de Maghrib- en ‘Isjaa’-gebeden samenvoegen en ze samen bidden op de tijd van het Maghrib- of ‘Isjaa-gebed. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat de Boodschapper van Allah (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) gewoonlijk de Zhoehr- en ‘Ashr-gebeden samenvoegde wanneer hij op reis was en ook de Maghrib- en ‘Isjaa- gebeden. (Al-Boekharie) Moe’aadz (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat de Boodschapper van Allah (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) op reis was voor de slag bij Taboek. Als de zon al was gaan zakken op het moment dat hij verder wilde reizen – nadat hij ergens gekampeerd had – dan voegde hij het Zhoehr- en ‘Ashr-gebed samen en bad hen op de tijd van Zhoehr. Als hij besloot om verder te gaan voordat de zon was gaan zakken, dan stelde hij het Zhoehr-gebed uit en voegde het samen met het ‘Ashr-gebed en bad ze samen op de tijd van de ‘Ashr. Als de zon al onder was wanneer hij wilde vertrekken, bad hij het Maghrib- en ‘Isjaa-gebed samen op de tijd van de Maghrib. En als de zon nog niet onder was gegaan en hij wilde verder reizen, dan stelde hij het Maghrib-gebed uit en bad het later op de tijd van ‘Isjaa samen met het ‘Isjaa’-gebed. (Aboe Dawoed, At-Tirmidzi) Deze ahadiets geven heel duidelijk de feiten weer over het combineren van de gebeden, zoals de Profeet (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) het gewend was om te doen. Maar er zijn mensen die twijfelen om op reis de gebeden te combineren. Echter, het is een gift van Allah, die de moslims moeten aannemen en dankbaar moeten gebruiken. Een gift van Allah, de Heilige, de Allerhoogste en van Zijn boodschapper (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) hoor je nooit te verwerpen. Wanneer verkort je en combineer je de gebeden? En dan is er de vraag wanneer de reisafstand en de duur van de reis voldoende zijn om gebeden in te korten en te combineren. 1. Jahjaa ibn Jazied zei: “Ik vroeg Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden met hem zijn) wanneer je je gebeden mag inkorten? Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) antwoordde dat de Boodschapper van Allah (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) verkort bad wanneer hij 5 km ver wegging. (Moeslim, Ahmad, Aboe Dawoed, Al-Baihaqie) 2. Aboe Sa’ied (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat telkens wanneer de Boodschapper van Allah (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) ongeveer één farskh reisde, dit is ongeveer 5 km, hij het verkorte gebed zei. (Talkhiesh ibn Hadjr) Op basis van deze ahadiets kan je qashr-gebed bidden en gebeden samenvoegen als de reisafstand vanaf huis 5 km is. Dit is de minimale grens voor het qashr-gebed. Er zijn echter toch veel verschillende meningen over de minimale maat van de afstand; bijvoorbeeld ongeveer 15 km, 110 km of één dag reizen. Naar onze mening is de juiste bepaling van wat een reis is, datgene wat een gemeenschap ziet als een reis, waarbij ze minimaal 5 km weg moet zijn. De duur van de reis Zolang iemand op reis is, al is het weken, maanden of jaren, kan hij zijn gebeden verkorten en samenvoegen. Zelfs als hij tijdens zijn reis een vastgesteld aantal dagen op een bepaalde plaats moet blijven, kan hij doorgaan met qashr-gebeden en samenvoeging van gebeden. Als hij echter voorneemt om op één plaats een vast aantal dagen te blijven, dan verschillen de meningen over hoe lang hij met inkorten en samenvoegen mag doorgaan, bijvoorbeeld 4, 10, 17, 18 dagen etc. Na nauwkeurige hadietsstudie kunnen we zeggen dat als iemand tijdelijk op een plaats verblijft, hij nog steeds een reiziger is en er is geen grens aan het aantal dagen dat hij qashr-gebed kan bidden en gebeden kan combineren. Nafl-gebeden tijdens een reis De Profeet Mohammed (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) heeft op reis altijd het witr-gebed gebeden. Ook de twee raka’aat soennah van het Fadjr-gebed deed hij op reis altijd. Hij benadrukte het belang hiervan en spoorde zijn metgezellen aan om deze nafl te bidden. Dus moeten wij op reis deze beiden bidden. Maar wat betreft enig ander nafl- en soennah-gebed? Hierop geeft de volgende hadiets het antwoord. Hafs ibn ‘Aashim vertelde: “Ik was met ‘Abdoellah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) op reis naar Mekka. Onderweg naar Mekka leidde hij ons in het Zhoehr-gebed en bad twee raka’aat. Daarna ging hij weg en ging in zijn tent zitten. Hij zag enkele mensen bidden en vroeg mij wat die aan het doen waren. “Zij bidden nafl-gebeden.”, zei ik. Toen zei hij: “Als ik nafl zou kunnen bidden, dan zou ik het volledige fardh-gebed (4 raka’aat) hebben gebeden.” Verder zei hij: “Ik was met de Boodschapper van Allah (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn) op reis. Hij bad tijdens zijn reizen niet meer dan twee raka’aat. Daarna was ik met Aboe Bakr op reis, met ‘Oemar en met ‘Oetsman (moge Allah tevreden met hun zijn) en zij deden precies zoals de Profeet (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn). Er is een goed voorbeeld voor jullie in de gebruiken van de Profeet (moge Allah’s vrede en zegeningen met hem zijn).” (Al-Boekharie) Sommige ahadiets bewijzen dat de metgezellen gewend waren om nafl-gebeden onderweg te bidden. Het is beter om geen nafl-gebeden op reis te bidden, maar als je een tijdje ergens verblijft en je hebt er tijd voor, dan mag je nafl-gebeden verrichten. Alstublieft :goedzo.” Aldus: ‘amsterdamgirl’ op marokko forum.nl over de regels voor bidden op reis.

Het antwoord van ‘toas’ was:  “heel erg bedankt…echt heel erg duidelijk uitgelegd ma3a salama!”

 

 

 

 

« vorige - volgende »